Susitikimas su Šatrininkų seniūnijos gyventojais

Susitikimas su Šatrininkų seniūnijos gyventojais

Vasario 25 diena RKC Grigaičių skyriaus patalpose įvyko Šatrininkų seniūnijos gyventoju susitikimas su Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – VRSA) meru Robertu Duchnevič, administracijos direktoriumi Vladyslavu Kondratovič, Šatrininkų seniūnijos seniūnu Veslavu Starikovič ir tarybos nariais Martynu Motuzas ir Tadeušu Andžejevski.

Tarp Šatrininkų seniūnijos gyventoju buvo dviejų bendruomenių „Mūsų Grigaičiai“ ir „Kyvija“ atstovai.

Aptartos tokios temos:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Grigaičių k.. Meras patvirtino, kad plėtros projektuose buvo aptiktos klaidos ir dėl to atsirasdavo trikdžiu plėtroje. Šiuo metu, yra dedamos visos pastangos kad plėtra įvyktu antru etapu.

Vasaros metu slėgio dingimas vandentiekyje Grigaičių k.  Kalnu bei Geliu gatvėse. Meras patvirtino, kad ta problema egzistuoja ne tik Grigaičių k., ir šiuo metu šią sritį kuruojanti vice mere Danuta Narbut yra sudariusi darbo grupė šioms problemoms spręsti, ir tai bus jai perduota.

Grigaičių k. gatvių Malūnų ir Upelio asfaltavimas. Seniūnas patvirtino, kad  gatvių kokybe bus pagerinta žvyro ir skaldos mišiniais o kitais metais galimai asfaltuos.

Grigaičių k. gatvės Medelyno problematika, lekiantis sunkvežimiai dideliu greičiu, dulkes, vis nukeliamas asfaltavimas. Seniūnas patvirtino, kad gatves kokybe bus pagerinta žvyro ir skaldos mišiniais, pagerinti įvažiavimai bei ateityje tikrai bus asfaltuotas kelias o iki jo klojimo bus vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra.

Grigaičių k. Pergalės gatvėje autobusų stotelėse paviljonu nebuvimas bei blogas sniego nuvalymas stotelės aikštelėje. Kadangi tiek gatvė tiek pačios stotelės priklauso Lietuvos automobilių kėliu direkcijai, meras patvirtino kad VRSA inicijos raštą jai dėl išsakytų pastabų.

Grigaičių k. Svyrių gatvėje šaligatvio ir apšvietimo trūkumas. Seniūnas patvirtino kad poreikis žinomas bus svarstomas.

Autobusu reisu trūkumai Vėliūčionije bei Kyviškėse. Meras patvirtino, kad informacija bus perduoda VRSA atitinkami komisijai kuri atsižvelgs į poreikius.

Kyviškių k. Didžiojoje gatves šaligatvio trūkumai. Seniūnas patvirtino, kad projektas gatvės yra bet jis užlipa ant privačių sklypu, todėl čia reikalinga bendruomenes pagalba, kad sklypu savininkai atiduotu dalis savo sklypu.

Dėl vaikų priėmimo darželius, kad sutaptu su Vilniaus miestu, nes dabar rajone vėluoja 2 - 3 mėnesius informacija apie priėmimą į darželius. Meras patvirtino, kad informacija bus perduota vice merei Editai Tomašiūnaitei kuruojančiai šią sritį.

Šatrininkų seniūnijos informacijos trukumas apie seniūnaičių sueigas bei jų priimamu sprendimų pagrįstumas. Seniūnas patvirtino, kad visa informacija yra pateikiama VRSA internetiniame puslapyje  https://vrsa.lt/savivaldybes-administracija/seniunijos/3/satrininku-22 .

„Mūsų Grigaičiai – gyventoju bendruomene“ valdybos nariai po susitikimo apsitarė ir priėmė sprendimą bendruomenes vardu  surašyti kelis raštus:

  1. Raginimo raštas AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai ir Vilniaus rajono savivaldybes administracijai dėl abeju įstaigų galimo bendradarbiavimo finansuojant ir įrengiant Grigaičių k. Pergalės gatvėje autobusu stotelėse laukimo paviljonus bei aplinkos priežiūros gerinimo.
  2. Raštas Šatrininkų seniūnaičių sueigos pirmininkei Ivonai Klimašauskienei ir Grigaičių seniūnaičiui Gendrich Ulevič su prašymu prisijungti prie „Mūsų Grigaičiai- gyventoju bendruomenes“ organizuojamo renginio skirto susipažinti su seniūnaičiu veiklą bei atskaitomis.

Close