LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS

VILNIAUS RAJONO SKYRIUS

2023 METŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMŲ

PROGRAMA

PATOGUS. PAŽANGUS. ŽALIAS VILNIAUS RAJONAS VISIEMS

Po trijų dešimtmečių Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcijos – Krikščioniškų Šeimų Sąjungos vienvaldystės Vilniaus rajonas gyvena sąstingyje ir lieka neišnaudotų galimybių vieta. Esame viena didžiausių bei perspektyviausių savivaldybių Lietuvoje, tačiau, matant, kaip atrodo mūsų gyvenvietės, to niekada nepasakytum. Didelė dalis gyventojų nepasitiki vietinės valdžios atstovais, o tarpusavio bendradarbiavimas pasiekė ypatingai žemą lygį. Tai neleidžia kurti tikros, stiprios savivaldos.

Kaip pasiekti proveržį?
Mes, socialdemokratai, siūlome tris kryptis – Vilniaus rajonas turi tapti patogiu gyventi, mokytis ir dirbti, pažangiu bei žaliu.

PATOGUS

Tam, kad gyventojai jaustųsi gerai, Vilniaus rajonas turi būti toks patogus, kad apie tai net nereikėtų galvoti. Keliai, gatvės, laisvalaikio infrastruktūra, susisiekimas, sveikatos ir kitos viešosios paslaugos turi atitikti gyventojų lūkesčius. Todėl mūsų tikslai:

Darni savivaldybės plėtra

· Peržiūrėsime Vilniaus rajono bendrąjį planą, siekdami užtikrinti darnią rajono plėtrą, atitinkančią nūdienos ir ateities poreikius. Rūpinsimės teritorijų planavimu taip, kad savivaldybės teritorijoje būtų numatytos vietos kurtis ir plėstis verslui ten, kur tam bus sukurtos sąlygos ir infrastruktūra, kartu atskiriant gyvenamąsias erdves, kad šalia gyvenamųjų namų neiškiltų gamyklos. Planavimui skirsime deramą dėmesį. Sieksime, kad gyvenviečių plėtra būtų vykdoma atsakingai, numatant vietas viešųjų paslaugų infrastruktūrai, poilsio ir rekreacinėms erdvėms. Parengsime kiekvienos seniūnijos vystymosi planus.
· Užtikrinsime Nemenčinės miesto plėtrą.
· Peržiūrėsime seniūnijų ribas bei gyvenviečių statusus.
· Efektyviau ir taupiau naudosime savivaldybės biudžeto lėšas. Gerinsime viešųjų pirkimų vykdymo procesą, užtikrinsime savivaldybės sudaromų sandorių skaidrumą ir viešumą. Centralizuosime Vilniaus rajono įstaigų viešuosius pirkimus.

Tvarkingi keliai ir gatvės

· Išasfaltuosime 100 km vietinės reikšmės žvyrkelių. Atstatysime nepravažiuojamus kelius.
· Vykdysime prastos būklės gatvių ir šaligatvių atnaujinimą bei plėsime jų tinklą. Tvarkysime sankryžas ir nuovažas.
· Siekdami apriboti automobilių greitį ir apsaugoti kiemuose žaidžiančius vaikus, Pagirių, Skaidiškių, Rudaminos, ir kituose gyvenvietėse daugiabučių kiemus jungiančiose gatvėse ir kitose probleminėse vietose įrengsime greitį mažinančius kalniukus.
· Paruošime planą dėl greito reagavimo dėl kelių būklės, esant ekstremalioms situacijoms kaimiškose gyvenvietėse bei užtikrinsime, kad seniūnijos būtų pasiruošusios suteikti gyventojams operatyvią pagalbą.
· Inicijuosime sodininkų bendrijų rėmimo programą.
· Spręsime automobilių parkavimo vietų trūkumo problemas. Tvarkysime esamas ir įrengsime naujas parkavimo vietas prie daugiabučių arba paremsime gyventojus, kurie patys įrenginės tokias vietas. Įrengsime tvarkingas automobilių stovėjimo aikšteles prie kapinių bei lankytinų viešųjų erdvių.

Viešojo transporto paslaugos, atitinkančios gyventojų poreikius

· Užtikrinsime, kad Vilniaus rajono autobusų tvarkaraščiai atitiktų realų gyventojų poreikį.
· Bendradarbiausime su Vilniaus miesto savivaldybe dėl Vilniaus miesto viešojo transporto maršrutų pratęsimo į priemiestines Vilniaus rajono gyvenvietes.
· Jeigu bus nustatytas poreikis, pavėlinsime vakarinius maršrutus, kad gyventojai galėtų patogiai grįžti iš darbo.
· Sieksime įdiegti vieningą viešojo transporto e. bilieto sistemą, leidžiančią Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams keliauti tiek Vilniaus rajone, tiek Vilniaus mieste be papildomų rūpesčių.
· Didinsime stotelių, kuriose būtų įrengtos stoginės, skaičių.

Kokybiška ir greita sveikatos apsauga

· Dėsime visas pastangas, kad kokybiškos bei savalaikės sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems savivaldybės gyventojams per trumpiausią protingai įmanomą laiką.
· Sieksime, atkurti kraujo tyrimų atlikimą ambulatorijose.
· Pagerinsime sveikatos priežiūros prieinamumą senjorams ir neįgaliesiems, ne mažiau kaip 10 procentų didindami vietų skaičių slaugos įstaigose bei teikiant socialinės slaugos paslaugą „į namus“. Prie ambulatorijų bus teikiamos kineziterapeuto paslaugos. Finansuosime bent dviejų mobiliųjų kineziterapijos komandų paslaugas senjorams, vaikams ir neįgaliesiems.
· Pagerinsime Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Nemenčinės poliklinikos darbo kokybę. Gerinsime šių įstaigų darbuotojų darbo sąlygas.
· Siekdami pritraukti jaunus specialistus į sveikatos priežiūros įstaigas, remsime jų studijas, jeigu jie įsipareigos vėliau dirbti šiose Vilniaus rajono įstaigose.
· Daugiausiai dėmesio skirsime ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvai jų diagnostikai. Skatinsime sveiką gyvenseną bei mitybą.

Išplėsta infrastruktūra sportui, laisvalaikiui ir kultūrai

· Užtikrinsime, kad būtų pastatyti 2 viešojo naudojimo sporto centrai su baseinais (Nemenčinės mieste ir Rudaminos kaime) ir viešojo naudojimo sporto centras Skaidiškėse. Renovuosime, modernizuosime ir statysime naujus sporto aikštynus.
· Didinsime rekreacinių zonų skaičių, įrengsime 15 naujų vaikų žaidimų aikštelių ir 10 viešųjų erdvių, kuriose bus įrengti lauko treniruokliai bei poilsio zonos. Įrenginėsime šunų vedžiojimo aikšteles.
· Atnaujinsime esamus bei įrengsime naujus parkus, kuriuose sukursime erdves jaunimui, senjorams bei tėvams su mažais vaikais. Kaip pavyzdinius, atnaujinsime Nemenčinės miesto ir Skaidiškių kaimo parkus, kuriuose įrengsime suoliukus, vaikų žaidimų aikštelę, tinklinio ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklius, pavėsinę, vietas, skirtas stalo žaidimų mėgėjams bei šunų vedžiojimo aikštelę.
· Siekdami užkardyti triukšmą, ramybės laiku trikdantį gyventojų poilsį, probleminėse vietose, esančiose arti gyvenamųjų namų, įrenginėsime vaizdo stebėjimo kameras.
· Seniūnijų centruose kursime ir plėsime viešos nemokamos prieigos prie interneto taškus.
· Kitų savivaldybių pavyzdžiu, kursime „Senjorų avilius“, kurie didins senjorų užimtumą, leis prasmingai leisti laiką bendruomenėje, išmokti naujų įgūdžių.
· Investuosime į viešųjų tualetų tinklą. Sieksime, kad jie būtų įrengti didžiausiose savivaldybės gyvenvietėse arba netoli nuo svarbiausių Vilniaus rajone esančių autobusų stotelių.
· Nupirksime sklypą Avižienių kaime ar šalia jo. Jame pradėsime Bendruomenės centro statybų procesą.
· Inicijuosime Pagirių kaimo daugiafunkcinio bendruomenės centro statybas.
· Mokyklų sporto sales bei aikštynus atversime gyventojų poreikiams.
· Vykdysime dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą.
· Stiprinsime viešųjų erdvių ir įstaigų tvarkymą pagal universalaus dizaino principus. Sieksime, kad viešosios erdvės, keliai, perėjos ir šaligatviai būtų patogūs senjorams, mamoms su mažais vaikais, neįgaliesiems.
· Skatinsime jaunųjų Vilniaus rajono menininkų muzikos ir meno eksperimentus, neatlygintinai suteikdami erdves jų pasirodymams ir kūrybai realizuoti.
· Ieškosime būdų Vilniaus rajone įkurti sporto bazes tinkamas aukščiausio meistriškumo sportininkams ir sieksime juos pritraukti čia treniruotis.
· Optimizuosime išplitusį daugiafunkcinių kultūros centrų (Nemenčinės ir Rudaminos) filialų tinklą, užtikrindami kokybiškų kultūros paslaugų teikimą. Organizuosime pavėžėjimą į savivaldybės pagrindiniuose centruose vykstančius kultūros renginius.
· Skatinsime pagyvenusių žmonių socialinį aktyvumą, jų užimtumą, teiksime jiems paramą, prisitaikant prie rinkos sąlygų.
· Siekdami Nemenčinei, Avižieniams, Nemėžiui, Skaidiškėms, Pagiriams, Rudaminai ir kitoms didesnėms gyvenvietėms suteikti modernių atspalvių, „pilkus“ pastatus, su gyventojais suderintose vietose, papuošime gatvės menu („streetart“). Kviesime gyventojus prisijungti prie šios iniciatyvos, atveriant savo pastatų fasadus.
· Investuosime į Vilniaus rajone esančių piliakalnių sutvarkymą ir pritaikymą turizmo bei laisvalaikio reikmėms.
· Skatinsime turizmą. Parengsime Vilniaus rajono turizmo ir poilsio srities plėtros galimybių studiją.
· Derėsimės su Lietuvos paštu, kad pašto skyrių tinklas Vilniaus rajone nebemažėtų.

Taikus įvairių tautų kultūrų sugyvenimas

· Užtikrinsime, kad visiems asmenims būtų sudarytos lygios sąlygos puoselėti savo kultūrą.
· Prisidėsime prie Šumsko bažnyčios restauravimo ir pritaikymo religiniams poreikiams darbų. Rūpinsimės kitų kultūros paveldo objektų deramu išsaugojimu.
· Remsime kultūros, meno, muzikos, dailės, šokio, kino, teatro ir kt. meno šakų projektus, bendruomenių organizuojamas šventes, kurios telkia gyventojus ir sudaro galimybę nemokamai dalyvauti veiklose.
· Vykdysime vietos bendruomenių stiprinimo rėmimo programą.
· Skatinsime gyventojų tarpkultūrinį dialogą, remsime šią gyventojus vienijančią projektinę veiklą:
* Etnines mokyklas bei darželius skatinsime bendradarbiauti tarpusavyje.
* Religines bei kultūrines šventės švęsti kartu.
* Pilietinės tarpetninės iniciatyvos: Vilniaus rajonas – bendras reikalas.
* Tarpetninis saviveiklos teatras jaunimui ir senjorams.

PAŽANGUS

Nors Vilniaus rajono savivaldybė yra šalia sostinės, daugelyje sričių ji stipriai atsilieka nuo naujausių technologijų, idėjų ir praktikų. Pagrindinis mūsų turtas – čia gyvenantys žmonės, tad būtent į jų galias pirmiausia reikia investuoti. Pertvarkant Vilniaus rajoną į patogų gyventi, kartu sieksime jį modernizuoti – technologijų, geresnio švietimo ir paslaugų pagalba įtraukti žmones į valdymą bei sukurti aplinką, kurioje kiekvieno patirtis ir gebėjimai atneš daugiausiai naudos visiems. Pažangus Vilniaus rajonas – tai socialiai atsakinga vieta, pasižyminti stipriu bendradarbiavimu bei tarpusavio pagalba. Tai vieta, kur ateitį turi visi. Todėl mūsų tikslai:

Tikras gyventojų dalyvavimas savivaldybės valdyme

· Taikysime dalyvaujamąjį biudžetą - dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo (3proc.) konkrečiose seniūnijose galės apsispręsti patys gyventojai.
· Išplėsime savivaldybės internetinio puslapio galimybes, įdiegiant greitųjų pranešimų elektroninę sistemą, kurioje gyventojai galės pateikti informaciją apie konkrečioje vietovėje iškilusias problemas. Ši informacija atsakingo savivaldybės administracijos padalinio bus perduodama konkrečioms seniūnijoms ar kitiems padaliniams.
· Įpareigosime seniūnus dėl svarbių atliekamų ar planuojamų atlikti darbų tartis su gyventojais bei viešinti seniūnijos veiklą, atliktus darbus ir panaudotų lėšų dydį. Įvesime praktiką, kad savo veiklos planus seniūnijos kurtų kartu su gyventojais.
· Stiprinsime seniūnaičių veiklą, užtikrinsime skaidrius seniūnaičių rinkimus ir jų įtraukimą į seniūnijos darbą.
· Užtikrinsime, kad savivaldybėje sprendimai būtų rengiami ir svarstomi atvirai, viešai, informuojant suinteresuotus asmenis.

Socialiai atsakinga savivaldybė

· Plėtosime socialinę rūpybą ir globą – didinsime socialinių darbuotojų skaičių ir savivaldybės biudžeto lėšomis mažiausiai 10 procentų didinsime jų atlyginimus.
· Plėtosime dienos centrus ir dienos socialinę globą negalią turinčio asmens namuose.
· Plėtosime laikinojo atokvėpio paslaugas negalią turinčius vaikus auginantiems tėvams, rūpinsimės kitokia pagalba jiems.
· Sieksime padidinti materialinę paramą socialiai remtinoms šeimoms ir vienišiems asmenims, kad jie galėtų patenkinti būtiniausius išgyvenimo poreikius, tam, šalia valstybės biudžeto lėšų, papildomai skiriant ir savivaldybės biudžeto lėšas.
· Skatinsime privačius socialinių paslaugų teikėjus steigtis ir veikti Vilniaus rajone: skirsime veiklai reikalingas patalpas, prisidėsime prie komunalinių išlaidų apmokėjimo.
· Skatinsime šeimynų kūrimąsi, kuriose vaikai gautų didesnį dėmesį ir jaustųsi kaip savo šeimose.
· Plėsime savivaldybės socialinio būsto fondą. Ypatinga dėmesį skirsime jaunoms šeimoms, kad jos galėtų įsikurti Vilniaus rajone.
· Remsime jaunas šeimas, dovanodami kūdikio kraitelius, patenkinančius jų pirminius poreikius. Už gimusį vaiką šalia valstybės paramos skirsime savivaldybės vienkartinę piniginę išmoką.
· Plėtosime savivaldybės slaugos ir globos įstaigų tinklą. Inicijuosime naujo gerontologijos centro įkūrimą.
· Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys turi gauti skubią pagalbą, o vėliau ir jiems reikalingą socialinę pagalbą. Didinsime vietų skaičių krizių centruose.
· Skatinsime ir remsime nevyriausybines organizacijas teikiančias pagalbą, neįgaliems, senjorams, be artimųjų globos likusiems žmonėms.
· Vykdysime neįgaliųjų integraciją per švietimo, sporto, darbo ir bendruomenės programas.
· Reikalausime, kad savivaldybės institucijoms ir įmonėms vykdant viešuosius pirkimus, rangovams būtų keliami reikalavimai į vykdomus projektus įtraukti ilgalaikius bedarbius, darbinės patirties stokojantį jaunimą, neįgaliuosius ir kitus socialiai remtinus asmenis.

Daugiau dėmesio ugdymui

· Ikimokyklinio ugdymų vietas steigsime pagal realų gyventojų poreikį. Sieksime, kad kiekvienas vaikas gautų vietą darželyje arti namų ir savo gimtąja kalba.
· Prioritetą skirsime pradiniam ir ikimokykliniam ugdymui.
· Išplėsime šiuo metu veikiančią elektroninę registracijos į darželius sistemą, kad ji apimtų ir registraciją į mokyklas.
· Imsimės priemonių, kad visos savivaldybės mokyklos teiktų aukštos kokybės ugdymą, ypač orientuosimės, kad toliau nuo Vilniaus esančios mokyklos pasiektų Vilniaus rajono švietimo įstaigų kokybės vidurkį.
· Stabdysime dažną mokytojų kaitą.
· Mokyklose steigsime papildomas švietimo pagalbos specialistų (psichologų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų, logopedų) pareigybes.
· Ypatingą dėmesį skirsime patyčių ir žeminančio elgesio prevencijai. Visose Vilniaus rajono mokyklose diegsime įrodymais grįstas patyčių prevencijos programas, tokias kaip Olweus, Friends ar patyčias apimančias programas, kaip Antras žingsnis. Parengsime patyčių ir žeminančio elgesio prevencijos ir intervencijos gaires. Paskirsime darbuotoją savivaldybės švietimo skyriuje tiesiogiai atsakingą už patyčių ir žeminančio elgesio prevencijos priežiūrą.
· Įkursime Vilniaus rajono akademiją, kuri derindama užsiėmimus savaitgaliais ir nuotolinį ugdymą, leis labiau atsiskleisti talentams iš viso Vilniaus rajono mokyklų.
· Sieksime ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir kito personalo atlyginimo augimo.
· Skatinsime ir stiprinsime specialiųjų poreikių mokinių įtraukųjį ugdymą. Siekdami užtikrinti įtraukiojo ugdymo sėkmę, bendrojo lavinimo mokyklose, pagal poreikį steigsime papildomus mokytojo padėjėjo etatus.
· Plėsime pagalbą stokojančioms šeimoms įsigyjant mokyklinius reikmenis.
· Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėdami prie neformaliojo vaikų švietimo, skatinsime neformalaus ugdymo plėtrą, sudarysime daugiau galimybių moksleiviams lankyti būrelius, sporto įstaigas.
· Įdiegsime išmaniosios apskaitos sistemą, kuri užtikrins skaidrų būrelių finansavimą ir užkardys kelią maisto švaistymui švietimo įstaigų valgyklose.
· Plėsime moksleivių pavėžėjimo paslaugas ir gerinsime šių paslaugų kokybę.
· Užtikrinsime, kad Riešės ir Avižienių seniūnijų gyventojams būtų baigtos naujo vaikų darželio statybos. Kitose vietovėse, esant poreikiui, statysime modulinius vaikų darželius bei, peržvelgus savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą, pritaikysime jį švietimo ir ugdymo reikmėms.
· Ieškosime būdų užtikrinti Rudaminos vaikų darželio patalpų plėtrą.
· Užtikrinsime Vaidotų darželio renovacijos baigimą ir darbų kokybės kontrolę.
· Užtikrinsime Pagirių gimnazijos patalpų plėtrą, kad šios atitiktų mokyklos potencialą.
· Galgių kaime sieksime išspręsti švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumo valstybine kalba klausimą.
· Tėvams ar globėjams, kurių vaikai negavo vietos savivaldybės darželyje savo gyvenamoje ar kitoje, šalia namų esančioje seniūnijoje, sudarysime galimybes vaikus mažesnėmis nei rinkos kainomis leisti į privačius darželius (savivaldybė nupirks reikalingas paslaugas ir prisidės prie kainos kompensavimo).
· Siekdami pritraukti jaunus specialistus į švietimo įstaigas, remsime jų studijas, jeigu jie įsipareigos vėliau dirbti šiose įstaigose.
· Rūpinsimės, kad specialiųjų poreikių mokiniams būtų sudaryta galimybė rinktis šalia namų esančią bendrojo lavinimo mokyklą.
· Skatinsime ir remsime suaugusiųjų neformalųjį ugdymą.
· Vykdysime švietimo įstaigų renovavimą ir modernizavimą.
· Rūpinsimės, kad švietimo ir globos įstaigose maistas būtų gaminamas iš vietinės ūkininkų ekologiškos produkcijos.
· Užtikrinsime nemokamą ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir pradines klases lankančių vaikų maitinimą. Įvesime praktiką, kad penktadieniais tėvai gautų kitos savaitės vaiko valgiaraštį.
· Uždrausime švietimo įstaigoms sudaryti sutartis su maisto aparatų verslo subjektais.

Virtuali savivaldybė

· Įgyvendinsime virtualios savivaldybės koncepciją. Jos pagrindas bus erdvinių duomenų platforma, kurioje bus pateikti savivaldos, valstybės informacinių išteklių duomenys.
· Virtualios savivaldybės platformoje gyventojams bus sudarytos sąlygos teikti savo pasiūlymus, pastabas, dalyvauti apklausose, vertinanti vieną ar kitą savivaldos sprendimą, teikiamas paslaugas, pasisakyti dėl naujų paslaugų poreikio.
· Užtikrinsime greitesnį ir patogesnį gyventojų aptarnavimą: sutrumpinsime gyventojų prašymų nagrinėjimo laiką, savivaldybės specialistai privalės interesantus priimti greičiau, įgalinsime daugumą problemų spręsti internetu, t.y. neišeinant iš namų, tobulinsime savivaldybės interneto svetainę, kad ji būtų dar patogesnė ieškantiems informacijos ir teikiantiems prašymus.
· Įsteigsime savivaldybės administracijos konsultacijų padalinį, kuris padės gyventojams spręsti jų problemas. Padalinys bus atsakingas už operatyvios pagalbos suteikimą, nukreipimo pas atitinkamus specialistus organizavimą ir greitųjų pranešimų elektroninės sistemos administravimą.
· Sukursime Vilniaus rajono gyventojo kortelę, kuri gyventojams suteiks nuolaidų ir lengvatų pramogų, paslaugų bei kitose srityse.

Patogios sąlygos plėtoti verslą ir kurti naujas darbo vietas

· Gerovės sieksime kuriant Laisvąją ekonominę zoną (LEZ) Maišiagalos ir Dūkštų seniūnijų teritorijoje. Sieksime pritraukti kuo daugiau investicijų, kurios sukurs naujas, gerai apmokamas darbo vietas.
· Užtikrinsime optimalius verslo liudijimų, žemės ir žemės nuomos bei nekilnojamojo turto mokesčių tarifus Vilniaus rajone veikiančiam verslui.
· Remsime projektus, skirtus didinti moterų, ypač kaimo teritorijoje, galimybes imtis verslo ir jį plėtoti.
· Sukursime internetinę platformą Vilniaus rajono gyventojams patogiai prekiauti savo kraftine produkcija, gaminiais, rankdarbiais, žemės ūkio produkcija, naudotais daiktais.
· Seniūnijos bus įpareigotos teikti informaciją apie verslo galimybes Vilniaus rajone ir padėti sutvarkyti formalumus.
· Inicijuosime periodinius susitikimus su verslo bendruomene, tam, kad išgirsti apie kylančias problemas ir išklausyti pasiūlymus, užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir verslo.
· Stiprinsime savivaldybės įmones ir teiksime joms užsakymus, tuo pačiu griežtai reikalaudami aukštos teikiamų paslaugų kokybės ir socialinės atsakomybės. Savivaldybės įmonės turi prisidėti sprendžiant gyventojų užimtumo ir socialinės atskirties problemas.
· Remsime Vilniaus rajono ūkininkus, rūpinsimės jų produkcijos panaudojimu švietimo ir globos įstaigose.
· Užbaigsime Rudaminos kaimo turgavietės atnaujinimo darbus.
· Steigsime naujas vietas, skirtas lauko prekybai.
· Iki 70 tūkst. eurų per metus skirsime Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondui.

Daugiau galimybių jaunimui

· Skatinsime jaunimo užimtumą bei sukursime palankias sąlygas steigtis jaunimo organizacijoms ar jų padaliniams.
· Įkursime mažiausiai 3 atvirus jaunimo centrus, kuriuose sau palankią erdvę rastų kuo platesnis jaunų žmonių ratas.
· Atidarysime Jaunimo informavimo ir konsultavimo centrą.
· Plėsime psichologinės pagalbos jauniems žmonėms prieinamumą.
· Stiprinsime bibliotekas, skatinsime kavinių įsikūrimą.
· Savivaldybės biudžete kiekvienais metais numatysime mažiausiai 30 000 eurų eilutę projektams, susijusiems su jaunimo politika ir iniciatyvomis, finansuoti.
· Stiprinsime mokinių savivaldą.
· Atversime ryškiausias Vilniaus rajono vietas ir sieksime čia pritraukti jaunimo muzikos, kultūros ir kitus festivalius.
· Rengsime Vilniaus rajono moksleivių tinklinio, krepšinio, futbolo, rankinio ir kitų komandinių sporto šakų čempionatus, trunkančius visus mokslo metus.
· Pritrauksime krepšinio mokyklas iš Vilniaus kurti grupes Vilniaus rajono gyvenvietėse.
· Ieškosime mechanizmų skirti paramą mėgėjiškoms Vilniaus rajono sporto komandoms bei investuosime į visuomenines fizinio aktyvumo iniciatyvas.

Saugi aplinka gyventi

· Sieksime, kad kiekvienas gyventojas jaustųsi saugiai, netoleruosime jokių nusikaltimų ir smurto.
· Glaudžiai bendradarbiausime su Lietuvos policija dėl efektyvaus patruliavimo bei saugaus eismo užtikrinimo.
· Stiprinsime Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinę tarnybą. Finansuosime naujos įrangos, technikos įsigijimą.
· Sumažinsime nusikalstamumą savivaldybėje, didesnį dėmesį skirdami nusikalstamų veikų užkardymui:
* Efektyvinsime savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbą. Skatinsime šio skyriaus darbuotojų ir Lietuvos policijos bendradarbiavimą, plėsime Viešosios tvarkos skyriaus funkcijas.
* Plėtosime gyvenviečių gatvių apšvietimą. Nebus juodų zonų.
* Nusikaltimų bei viešosios tvarkos pažeidimų prevencijai problemiškiausiose vietose diegsime stebėjimo kameras.
* Didinsime saugios kaimynystės grupių skaičių.

Efektyvus darbuotojų darbo organizavimas

· Palaipsniui, nemažindami darbo užmokesčio ir didindami darbo efektyvumą, diegsime 4 dienų darbo savaitę socialiniams darbuotojams, mokytojams, kultūros ir kitiems specialistams.
· Pavaldžiose darbovietėse įsteigsime vaikų kambarius, sudarant galimybę į darbą ateiti su vaikais.
· Plėsime nuotolinio darbo galimybes, kartu stiprindami darbo efektyvumą.
· Skirsime deramą dėmesį profesinių kompetencijų ugdymui.

ŽALIAS

Kurdami patogią bei pažangią savivaldybę, sieksime proveržio žaliosios politikos srityje. Visa Europa, reaguodama į klimato krizę, kelia sau vis ambicingesnius tikslus, kurie glaudžiai susieti su šalims narėms skiriamu finansavimu. Už laiku nepadarytus sprendimus jau dabar mokame didžiules sumas už šildymą, savo aplinkoje prarandame gyvosios gamtos plotus. Žaliojo perėjimo nevykdymas taip pat reiškia, kad ir vėl atimame iš savo žmonių galimybę užsidirbti. Todėl mūsų tikslai:

Modernizuotas ir žalias komunalinis ūkis

· Restruktūrizuosime Nemenčinės ir Nemėžio komunalininkų valdymo organus.
· Modernizuosime šilumos ūkį, mažinant šilumos energijos tiekimo sąnaudas ir gyventojų išlaidas. Priklausomai nuo katilinių ir aptarnaujamos teritorijos pobūdžio, šalia dujinių katilų diegsime modernius biokuro katilus arba nuo dujų pereisime prie biokuro, atliekų deginimo ir kitų pažangių technologijų, kas leis sumažinti šildymo kainas. Analizuosime rinkos kainas ir patogiausiu laiku kaupsime žaliavų atsargas ateičiai.
· Kompensuosime šildymo išlaidas nepasiturintiems, o seniūnijos pasirūpins, kad labiausiai pagalbos reikalaujantiems asmenims kuras būtų atvežtas. Skirsime vienodą dėmesį tiek daugiabučių tiek individualių gyvenamųjų namų gyventojų problemoms šildymo sezono metu.
· Skirsime subsidijas žmonės pereinantiems nuo lauko tualetų ir siekiantiems įsikurti vidaus tualetus.
· Sieksime centralizuoti urbanizuotų teritorijų vandentiekį ir nuotekas. Pabaigsime Lavoriškių kaimo vandentiekio ir nuotekų centralizaciją, kompensuodami dėl delsimo atsiradusį surinktų pinigų nuvertėjimą.
· Sėkmingai pabaigsime Galgių kaimo vandentiekio statybos darbus bei užtikrinsime sklandų gyventojų prisijungimą.
· Atliksime galimybių studiją dėl centralizuotos nuotekų sistemos įrengimo Šumsko miestelyje bei nuotekų ir vandentiekio sistemų įrengimo Lindiniškių ir Bendorėlių kaimuose.
· Plėtosime atliekų rūšiavimą ir perdirbimą.
· Rūpinsimės, kad atliekų tvarkymas būtų patogesnis gyventojams. 50 vietų įkursime požeminius konteinerius.
· Gyventojų pamėgtose augintinių vedžiojimo vietose įrengsime šiukšliadėžes jų išmatoms.
· Sieksime, kad traukinių linijos, nutiestos per Vilniaus rajono gyvenvietes, kur tam yra galimybė, būtų apsodintos mišku.

Investicijos į atsinaujinančią energetiką

· Skatinsime saulės elektrinių įrengimą ant visuomeninių pastatų.
· Įrengsime savivaldybės saulės parką, kuris tieks elektrą savivaldybės įstaigoms ir taip sumažins elektros energijai skiriamas išlaidas. Sieksime, kad ateityje šis parkas pagelbėtų skurdžiau gyvenantiems žmonėms mažinti išlaidas elektrai.
· Inicijuosime energetikos projektus, skirtus netaršiam transportui (elektromobilių įkrovos stotelių tinklas), atnaujinsime taršias viešojo transporto priemones.
· Bendradarbiaudami su atsakingomis institucijomis bei užtikrindami tinkamą gyventojų informavimą, sieksime, kad būtų skatinamas ir remiamas pasenusių akmens anglimi, durpių briketais, malkomis kūrenamų krosnių individualiuose namuose pakeitimas į modernius biokuro katilus, o dar geriau į saulės kolektorius ar fotovoltines šildymo sistemas bei geoterminius ar šilumos siurblius.

Daugiabučių atnaujinimas

· Remsime ir skatinsime daugiabučių namų renovaciją. Tai svarbu gyventojų išlaidų mažinimui ir aplinkosaugai. Mūsų prioritetas – kvartalinė renovacija.
· Skatinsime ir remsime kaimynystės projektus, kai kooperuojant namo savininkų ir savivaldybės lėšas yra tvarkoma namo aplinka: įrengiamos parkavimo vietos, vaikų žaidimo aikštelės, žaliosios zonos.
· Investuosime ir remsime būsto pritaikymą gyventi neįgaliesiems, juos slaugantiems ir žmonėms su specialiaisiais poreikiais.
· Sieksime eliminuoti piktnaudžiavimą administruojant daugiabučius namus. Stiprinsime administravimo įmonių kontrolę. Siūlysime sukurti savivaldybės komisiją, kuri spręstų daugiabučių namų administravimo ginčus.

Dėmesys gamtosaugai

· Užtikrinsime tvarką prie Vilniaus rajono vandens telkinių (Nemenčinės pliažo, Gėlos ežero, 40 Totorių ežero ir t.t.), neleisime jiems užželti, padarysime juos labiau prieinamus rekreacinėms veikloms.
· Sieksime gražinti gyventojams patogią prieigą prie vandens telkinių (Gineitiškių ežero ir kt.).
·Bendradarbiaudami su Aplinkos ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis, sieksime, kad mūsų savivaldybėje būtų laikomasi FSC miškininkystės standartų.

Close