LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS

VILNIAUS RAJONO SKYRIUS

2019 METŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMŲ

PROGRAMA

VILNIAUS RAJONAS VISIEMS

Mūsų vertybės: laisvė, lygybė, bendrystė, socialinis teisingumas. Siekiame kurti visuomenę, kurioje nėra didelės socialinės atskirties, visi turi lygias galimybes, kiekvienas jaučiasi saugus dėl savo ateities, o stipresnis padeda silpnesniam.

Savivaldos stiprinimas yra nuolatinė mūsų siekiamybė. Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų skaičius nuolat auga, tačiau kartu pastebimas nevienodas seniūnijų vystymasis bei silpnas gyventojų įgalinimas dalyvauti sprendimų priėmime. Siekiame, kad kiekvienas gyventojas galėtų laisvai išreikšti savo nuomonę dėl savivaldybės priimamų sprendimų ir pasiūlyti jiems alternatyvą. Esame pasiruošę suvienyti politikus ir gyventojus bendram darbui, oresnės ateities vardan.

Mūsų tikslas – Teisingas ir augantis. Visas Vilniaus rajonas.

Mūsų pagrindiniai įsipareigojimai 2019-2023 m.:

Gyventojų dalyvavimas savivaldybės valdyme
 • Siūlome participacinį biudžetą - dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo konkrečiose seniūnijose galės apsispręsti patys gyventojai.
 • Įpareigosime seniūnus dėl atliekamų ar planuojamų atlikti svarbių darbų tartis su gyventojais bei viešinti seniūnijos veiklą, atliktus darbus ir panaudotų lėšų dydį.
 • Stiprinsime seniūnaičių veiklą, užtikrinsime skaidrius seniūnaičių rinkimus ir jų įtraukimą į seniūnijos darbą.
 • Užtikrinsime, kad savivaldybėje sprendimai būtų rengiami ir svarstomi atvirai, viešai, informuojant suinteresuotus asmenis. Bus rengiamos tiesioginės posėdžių transliacijos.
 • Parengsime naują savivaldybės bendrąjį planą, kuris atitiks realų gyventojų poreikį. Užtikrinsime, kad su naujojo bendrojo plano projektu susipažintų kuo daugiau gyventojų, o sprendimas dėl jo tvirtinimo būtų priimtas, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus ir pastabas.
Moderni ir komunikuojanti savivaldybė
 • Užtikrinsime greitesnį ir patogesnį gyventojų aptarnavimą: sutrumpinsime gyventojų prašymų nagrinėjimo laiką, savivaldybės specialistai privalės interesantus priimti greičiau, įgalinsime daugumą problemų spręsti internetu, t.y. neišeinant iš namų, pertvarkysime savivaldybės interneto svetainę, kad ji būtų patogesnė ieškantiems informacijos ir teikiantiems prašymus.
 • Įdiegsime virtualų žemėlapį, kuriame gyventojai galės pažymėti konkrečiuose gyvenvietėse egzistuojančias problemas, tokiu būdu apie jas operatyviai informuojant savivaldybės administraciją.
 • Sieksime eliminuoti piktnaudžiavimus administruojant daugiabučius namus. Stiprinsime administravimo įmonių kontrolę. Siūlysime sukurti savivaldybės komisiją, kuri spręstų daugiabučių namų administravimo ginčus.
 • Efektyviau ir taupiau naudosime savivaldybės biudžeto lėšas. Gerinsime viešųjų pirkimų vykdymo procesą, užtikrinsime savivaldybės sudaromų sandorių skaidrumą ir viešumą.
Daugiau dėmesio sveikatos apsaugai
 • Sieksime, kad kokybiškos bei savalaikės sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems savivaldybės gyventojams per trumpiausią protingai įmanomą laiką.
 • Įsteigsime papildomą greitosios medicinos pagalbos (GPM) brigadą, taip pagerindami GPM reagavimo laiką.
 • Pagerinsime Nemenčinės poliklinikos darbo kokybę. Sieksime gerinti Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbo sąlygas.
 • Išplėsime Kalvelių, Marijampolio, Pagirių, Paberžės, Skaidiškių ir Mickūnų ambulatorijų teikiamas paslaugas.
 • Siekdami pritraukti jaunus specialistus į sveikatos priežiūros įstaigas, remsime jų studijas, jeigu jie įsipareigos vėliau dirbti šiose Vilniaus rajono įstaigose.
 • Atnaujinsime bei modernizuosime Riešės ir Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines.
 • Pagerinsime sveikatos priežiūros prieinamumą senjorams ir neįgaliesiems, ne mažiau kaip 10 procentų didindami vietų skaičių slaugos įstaigose bei teikiant socialinės slaugos paslaugą „į namus“.
 • Daugiausiai dėmesio skirsime ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvai jų diagnostikai. Skatinsime sveiką gyvenseną bei mitybą.
Socialiai atsakinga savivaldybė
 • Sieksime padidinti materialinę paramą socialiai remtinoms šeimoms ir vienišiems asmenims, kad jie galėtų patenkinti būtiniausius išgyvenimo poreikius, tam, šalia valstybės biudžeto lėšų, papildomai skiriant ir savivaldybės biudžeto lėšas.
 • Plėtosime socialinę rūpybą ir globą – didinsime socialinių darbuotojų skaičių ir savivaldybės biudžeto lėšomis mažiausiai 10 procentų didinsime jų atlyginimus.
 • Plėtosime dienos centrus ir dienos socialinę globą negalią turinčio asmens namuose.
 • Plėtosime laikinojo atokvėpio paslaugas negalią turinčius vaikus auginantiems tėvams, rūpinsimės kitokia pagalba jiems.
 • Skatinsime privačius socialinių paslaugų teikėjus steigtis ir veikti Vilniaus rajone: skirsime veiklai reikalingas patalpas, prisidėsime prie komunalinių išlaidų apmokėjimo.
 • Skatinsime šeimynų kūrimąsi, kuriose vaikai gautų didesnį dėmesį ir jaustųsi kaip savo šeimose.
 • Plėtosime savivaldybės slaugos ir globos įstaigų tinklą. Užtikrinsime, kad būtų įkurtas naujas gerontologijos centras.
 • Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys turi gauti skubią pagalbą, o vėliau ir jiems reikalingą socialinę pagalbą. Ne mažiau kaip 30 proc. padidinsime vietų skaičių krizių centruose.
 • Skatinsime ir remsime nevyriausybines organizacijas teikiančias pagalbą, neįgaliems, senjorams, be artimųjų globos likusiems žmonėms.
 • Plėsime socialinį būstą.
 • Vykdysime neįgaliųjų integraciją per švietimo, sporto, darbo ir bendruomenės programas.
Tvarkingi keliai ir gatvės
 • Išasfaltuosime 100 km vietinės reikšmės žvyrkelių.
 • Vykdysime prastos būklės gyvenviečių gatvių ir šaligatvių atnaujinimą bei plėsime jų tinklą. Šiuos darbus atliksime Nemėžio kaimo V. Sirokomlės g., Pagirių kaimo Šiltnamių g., Vaidotų kaimo Statybininkų, Pramonės, Šaltinio, Krantinės gatvėse, Zujūnų kaimo Buivydiškių g., Kalviškių kaimo Šilo, Europos Tarybos, Pušų gatvėse, Skaidiškių kaimo sodų g., Didžiųjų Kabiškių kaimo Parko, Beržų gatvėse, Rudausių kaimo Sklėriškių, Aušros, Pabradės gatvėse ir kitose gyvenvietėse, kuriose šis poreikis yra aktualiausias.
 • Paruošime planą dėl reagavimo dėl kelių būklės, esant ekstremalioms situacijoms kaimiškuose gyvenvietėse pavasarį ir rudenį bei užtikrinsime, kad seniūnijos būtų pasiruošusios suteikti gyventojams operatyvią pagalbą.
 • Spręsime automobilių parkavimo vietų trūkumo problemas. Įrengsime naujas parkavimo vietas prie daugiabučių arba paremsime gyventojus, kurie patys įrenginės tokias vietas.
 • Skirsime paramą sodų bendrijose esančių kelių priežiūrai.
 • Inicijuosime išvažiavimo iš Nemėžio seniūnijos Daržininkų kaimo į Minsko plentą atkūrimą.
Daugiau dėmesio ugdymui
 • Ikimokyklinio ugdymų vietas steigsime pagal realų gyventojų poreikį. Sieksime, kad kiekvienas vaikas gautų vietą darželyje arti namų ir savo gimtąja kalba.
 • Įdiegsime elektroninę registracijos į darželius sistemą, kurios pagalba tėvai galės sekti informaciją, matyti laisvas vietas darželiuose kiekvienoje seniūnijoje bei pateikti savivaldybės administracijai klausimus.
 • Užtikrinsime, kad Riešės ir Avižienių seniūnijų gyventojams būtų pastatytas naujas vaikų darželis.
 • Tėvams, kurių vaikai negavo vietos darželyje savo gyvenamoje ar kitoje, šalia namų esančioje seniūnijoje, skirsime kasmėnesinę 100 eurų tikslinę kompensaciją privačiam darželiui ar auklės paslaugoms.
 • Pagerinsime ugdymo kokybę visose savivaldybės mokyklose. Sieksime skatinti ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.
 • Siekdami pritraukti jaunus specialistus į švietimo įstaigas, remsime jų studijas, jeigu jie įsipareigos vėliau dirbti šiose įstaigose.
 • Plėsime moksleivių pavežėjimo paslaugas ir gerinsime šių paslaugų kokybę.
 • Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėdami prie neformaliojo vaikų švietimo, skatinsime neformalaus ugdymo plėtrą, sudarysime daugiau galimybių moksleiviams lankyti būrelius, sporto įstaigas.
 • Rūpinsimės, kad specialiųjų poreikių mokiniams būtų sudaryta galimybė rinktis šalia namų esančią bendrojo lavinimo mokyklą.
 • Skatinsime ir stiprinsime specialiųjų poreikių mokinių įtraukųjį ugdymą. Siekdami užtikrinti įtraukiojo ugdymo sėkmę, bendrojo lavinimo mokyklose, pagal poreikį  steigsime papildomus mokytojo padėjėjo etatus.
 • Skatinsime ir remsime suaugusiųjų neformalųjį ugdymą.
 • Vykdysime švietimo įstaigų renovavimą ir modernizavimą.
Taikaus įvairių tautų kultūrų sugyvenimo lopšys
 • Užtikrinsime, kad visiems asmenims būtų sudarytos lygios sąlygos puoselėti savo kultūrą.
 • Remsime kultūros, meno, muzikos, dailės, šokio, kino, teatro ir kt. meno šakų projektus, bendruomenių organizuojamas šventes, kurios telkia gyventojus ir sudaro galimybę nemokamai dalyvauti veiklose.
 • Skatinant gyventojų tarpkultūrinį dialogą, remsime šią gyventojus vienijančią projektinę veiklą:
  • Etnines mokyklas bei darželius skatinsime bendradarbiauti tarpusavyje.
  • Religines bei kultūrines šventės švęsti kartu.
  • Pilietinės tarpetninės iniciatyvos: Vilniaus rajonas – bendras reikalas.
  • Tarpetninis saviveiklos teatras jaunimui ir senjorams.
 • Plėtosime turizmą. Sukursime nemokamą interaktyvų gidą Vilniaus rajono gyvenvietes lankantiems turistams.
Galimybės veikti jaunimui
 • Skatinsime jaunimo užimtumą bei nevyriausybinių jaunimo organizacijų steigimąsi:
  • Įkursime mažiausiai 3 atvirus jaunimo centrus, kuriuose sau palankią erdvę rastų kuo platesnis jaunų žmonių ratas.
  • Savivaldybės biudžete kiekvienais metais numatysime mažiausiai 40 000 eurų eilutę projektams, susijusiems su jaunimo politika ir iniciatyvomis, finansuoti.
 • Stiprinsime mokinių savivaldą.
Palankios sąlygos verslui ir naujos darbo vietos
 • Sieksime pritraukti kuo daugiau investicijų, kurios sukurs naujas gerai apmokamas darbo vietas. Ypatingą dėmesį šioje srityje skirsime Maišiagalos, Sudervės ir Dūkštų seniūnijoms.
 • Naujai besisteigiančioms įmonėms apibrėžtam laikotarpiui sumažinsime žemės ir nekilnojamojo turto mokesčius.
 • Supaprastinsime ir pagreitinsime leidimų, reikalingų verslo steigimuisi bei veiklai gavimą.
 • Savivaldybės tarnybos bus įpareigotos teikti informaciją apie verslo galimybes Vilniaus rajone ir padėti sutvarkyti formalumus.
 • Inicijuosime periodinius susitikimus su verslo bendruomene, tam, kad išgirsti apie kylančias problemas ir išklausyti pasiūlymus, užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir verslo.
 • Stiprinsime savivaldybės įmones ir teiksime joms užsakymus, tuo pačiu griežtai reikalaudami aukštos teikiamų paslaugų kokybės ir socialinės atsakomybės. Savivaldybės įmonės turi prisidėti sprendžiant gyventojų užimtumo ir socialinės atskirties problemas.
 • Remsime Vilniaus rajono ūkininkus.
 • Inicijuosime Rudaminos kaimo turgavietės atnaujinimo darbus.
 • Steigsime naujas vietas, skirtas lauko prekybai.
Viešojo transporto paslaugos, atitinkančios gyventojų poreikį
 • Užtikrinsime, kad Vilniaus rajono savivaldybės autobusų parko tvarkaraščiai atitiktų realų gyventojų poreikį.
 • Pavėlinsime vakarinius maršrutus, kad gyventojai galėtų patogiai grįžti iš darbo.
 • Bendradarbiausime su Vilniaus miesto savivaldybe dėl Vilniaus miesto viešojo transporto maršrutų pratęsimo į priemiestines Vilniaus rajono gyvenvietes.
 • Vaikams Vilniaus rajono autobusų parko viešasis transportas bus nemokamas.
Atnaujinti, taupesni daugiabučiai
 • Remsime ir skatinsime daugiabučių namų renovaciją:
  • Inicijuosime kvartalinę daugiabučių namų renovaciją.
  • Inicijuosime etapinę daugiabučių namų renovaciją, pirmame etape renovuojant ir subalansuojant tik šilumos sistemas.
 • Skatinsime ir remsime kaimynystės projektus, kai kooperuojant namo savininkų ir savivaldybės lėšas yra tvarkoma namo aplinka: įrengiamos parkavimo vietos, vaikų žaidimo aikštelės, žaliosios zonos.
Sportas bei laisvalaikis
 • Pastatysime 3 viešojo naudojimo sporto sales ir įrengsime 2 baseinus (Nemenčinės mieste ir Rudaminos kaime), renovuosime, modernizuosime ir statysime naujus sporto aikštynus.
 • Pagirių kaime pastatysime daugiafunkcinį bendruomenės centrą.
 • Mokyklų sporto sales bei aikštynus atversime gyventojų poreikiams.
 • Vykdysime dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą.
 • Didinsime rekreacinių zonų skaičių, įrengsime 20 naujų vaikų žaidimų aikštelių ir 15 viešųjų erdvių, kuriose bus įrengti lauko treniruokliai bei poilsio zonos.
 • Atnaujinsime esamus bei įrengsime naujus parkus, kuriuose sukursime erdves jaunimui, senjorams bei tėvams su mažais vaikais. Kaip pavyzdinį, atnaujinsime Nemenčinės miesto parką, kuriame įrengsime suoliukus, vaikų žaidimų aikštelę, tinklinio aikštelę, lauko treniruoklius, pavėsinę, vietas, skirtas stalo žaidimų mėgėjams bei šunų vedžiojimo aikštelę.
Komunalinis ūkis
 • Modernizuosime šilumos ūkį, mažinant šilumos energijos tiekimo sąnaudas ir gyventojų išlaidas.
 • Investuosime į atliekų surinkimo sistemos tobulinimą, kad jį būtų patogi gyventojams ir užtikrintų savalaikį atliekų surinkimą. Sieksime, kad atliekų tvarkymo įkainiai nedidėtų.
 • Kompensuosime šildymo išlaidas nepasiturintiems, o seniūnijos pasirūpins, kad labiausiai pagalbos reikalaujantiems asmenims kuras būtų atvežtas.
 • Bendradarbiaudami su atitinkamomis institucijomis bei užtikrindami tinkamą gyventojų informavimą, sieksime, kad būtų skatinamas ir remiamas pasenusių malkinių krosnių individualiuose namuose pakeitimas į modernius biokuro katilus, o dar geriau į saulės kolektorius ar fotovoltines šildymo sistemas bei geoterminius ar šilumos siurblius (taip mažinant ir oro taršą).
 • Galgių kaime bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų sistemos plėtra. Mickūnų miestelio ir Didžiųjų Kabiškių kaimo teritorijoje bus vykdoma centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sistemos plėtra bei renovacija. Pagal galimybes atliksime šiuos darbus kituose Vilniaus rajono gyvenvietėse, kuriose vandentiekio ir nuotekų sistemos atnaujinimo bei plėtros poreikis yra didžiausias.
Saugi vieta gyventi
 • Sieksime, kad kiekvienas gyventojas jaustųsi saugiai, netoleruosime jokių nusikaltimų ir smurto.
 • Sumažinsime nusikalstamumą savivaldybėje, didesnį dėmesį skirdami nusikalstamų veikų užkardymui:
  • Efektyvinsime savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbą. Skatinsime šio skyriaus darbuotojų ir policijos bendradarbiavimą.
  • Plėtosime gyvenviečių gatvių apšvietimą.
  • Nusikaltimų bei viešosios tvarkos pažeidimų prevencijai problematiškiausiose vietose sieksime įdiegti stebėjimo kameras.
  • Didinsime saugios kaimynystės grupių skaičių.

Close