Socialdemokratai skelbia pareiškimą dėl padėties valstybėje ir Prezidento rinkimų: vardija tris didžiausius iššūkius

Socialdemokratai skelbia pareiškimą dėl padėties valstybėje ir Prezidento rinkimų: vardija tris didžiausius iššūkius

Opozicinė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) konferencijos dalyviai šeštadienį balsuodami pritarė pareiškimui, kuriame įvardijo tris didžiausius iššūkius valstybėje, pabrėžė, kad šiuo metu kaip niekad reikalingas visų valdžios šakų susitelkimas, o Prezidento rinkimuose rekomenduoja palaikyti šalies vadovo Gitano Nausėdos kandidatūrą.

Visas LSDP konferencijos pareiškimo tekstas:

Dėl padėties valstybėje bei Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) konferencija, atsakingai vertindama padėtį valstybėje ir geopolitinę situaciją, atkreipia dėmesį į tris pagrindinius iššūkius, kuriems atremti reikia kaip niekad darniai ir sklandžiai veikiančios aukščiausios šalies valdžios:

pirma,  sumaištis valdžioje, ypač pastaruoju metu, įstūmė valstybę į aklavietę. Rietenos, įtampa ir susiskaldymas tarp valdžios šakų – Prezidento, Seimo valdančiosios daugumos ir Vyriausybės – pasiekė kulminaciją. Nėra prielaidų manyti, kad artimiausiu metu situacija gerės.

Žmonės yra pagrįstai nusivylę arogantiška, tarpusavyje besivaidijančia ir nuolatos besiblaškančia valdančiąja dauguma; pavargę nuo nesibaigiančio išsisukinėjimo, kai Vyriausybė vengia imtis opiausių problemų, o užsiima tik savireklama.

Valdantys dešinieji yra nebepajėgūs ir neturi kompetencijų spręsti susikaupusių problemų, neturi ir neranda sutarimo dėl aiškios politinės krypties – ūkininkų protestas prieš Vyriausybės vykdomą politiką yra pats naujausias to įrodymas;

antra, visa tai mažina mūsų valstybės gebėjimą greitai reaguoti į besikeičiančią tarptautinę aplinką ir spręsti mūsų šalies gyventojų skaudulius bei veiksmingai užtikrinti visokeriopą mūsų šalies piliečių saugumą.

Tarptautinė padėtis yra sudėtinga ir kelia naujus iššūkius. Tai dar labiau komplikuoja galimybes užtikrinti Europos Sąjungos ir viso demokratinio pasaulio paramą Ukrainai greitesnei pergalei prieš Rusiją pasiekti. JAV prezidento rinkimų 2024 metais baigtis gali padiktuoti Lietuvai ir visai Europai naujų saugumo iššūkių;

trečia, akivaizdu, kad dabartinė Seimo valdančioji dauguma ir Vyriausybė neturi nei valios, nei galimybių adekvačiai reaguoti į minėtuosius iššūkius ir spręsti kylančius uždavinius.

Lietuvai, jautrioje geopolitinėje situacijoje esančiai šaliai, šiuo laikotarpiu tiesiog gyvybiškai būtinas politinių jėgų susitelkimas.

***

Lietuvos socialdemokratų partijos, kaip didžiausią gyventojų pasitikėjimą turinčios politinės jėgos, pagrindinė užduotis – grąžinti žmonėms pasitikėjimą pagrindinėmis valdžios institucijoms: Seimu ir Vyriausybe.

Žmonės jau pavargo laukti ir turi teisę reikalauti  teisingo, jautraus, išmintingo, visų valdžios šakų bendro darbo, kai įsiklausoma į visuomenės lūkesčius ir problemos sprendžiamos iš esmės.

Dera priminti, kad Konstitucinis teismas yra tiesiogiai įtvirtinęs, kad Lietuva pirmiausia yra parlamentinė demokratija, tad būtent Seimo rinkimai, o po jų – Vyriausybės formavimas yra politinių partijų didžiausia atsakomybė ir uždavinys.

Nuo būsimų Prezidento ir Seimo rinkimų rezultatų bei vykdomosios valdžios pasikeitimo, taip pat Europos Parlamento sudėties priklausys, kokia kryptimi mūsų šalis suks toliau, ar judėsime socialiai teisingesnės valstybės link.

Socialdemokratai aktyviai dalyvaus Prezidento, Europos Parlamento ir Seimo rinkimuose – visuose svarbiausiuose šių metų politiniuose įvykiuose.

Pagrindinės šalies vadovo – Prezidento – konstitucinės galios sutelktos valstybės gynybos ir užsienio politikos klausimais. Prezidento Gitano Nausėdos lyderystė ir vokiečių brigados klausimu, ir NATO viršūnių susitikimo metu bei karo akivaizdoje vykdoma diplomatija kelia pasitikėjimą ir sulaukia tarptautinio palaikymo.

Lietuvos Prezidentas savo veiksmais atsveria dabartinės valdančiosios daugumos blaškymąsi užsienio ir gynybos politikoje. Prezidentas galėtų veikti dar ryžtingiau ir rezultatyviau, jeigu turėtų parlamentinės daugumos paramą.

Lietuvai palankiausias Prezidento ir  Seimo rinkimų rezultatas būtų toks, kuris užtikrintų naujos valdančiosios daugumos ir Prezidento veiksmingą bendradarbiavimą. Suprasdami, kad darnus darbas ir susitelkimas šiandien yra gyvybiškai svarbūs mūsų valstybei, socialdemokratai yra pasiryžę šiai atsakomybei ir pasirengę šį siekį įgyvendinti.

Įvertinusi visus išsikėlusius arba iškeltus kandidatus, LSDP labai aiškiai mato, kad Prezidentas Gitanas Nausėda stabiliai turi didžiausią gyventojų pasitikėjimą. Tai patvirtina sociologinės gyventojų apklausos, rodančios didelę tikimybę išrinkti Prezidentą jau pirmajame rinkimų ture.

Todėl socialdemokratai, įvertinę dviejų – Prezidento ir Seimo rinkimų – svarbą, sieks konsoliduoti Lietuvos rinkėjus pačiam geriausiam sprendimui ir rekomenduoja palaikyti Gitano Nausėdos kandidatūrą Prezidento rinkimuose.

Kviečiame visą atsakingą pilietinę bendruomenę suvienyti jėgas Lietuvos ateičiai bei aktyviai balsuoti rinkimuose.

Close