Linas Jonauskas: Slėptuvės turi būti prieinamos visiems, o ne tik valstybės tarnautojams

Linas Jonauskas: Slėptuvės turi būti prieinamos visiems, o ne tik valstybės tarnautojams

Šiandien Civilinės saugos įstatyme aiškiai nurodyta, kad slėptuvės yra skirtos gyventojams, kurie užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Vadinasi, visi kiti gyventojai, ištikus grėsmei, apie sveikatos, gyvybės apsaugą gali tik pasvajoti. Linas Jonauskas mano, kad tai prasilenkia su lygiateisiškumo principu. Valstybės tarnautojai ekstremalios, žmonių gyvybei pavojingos situacijos metu neturi būti privilegijuota grupė, kuriai yra skirtos slėptuvės. Dėl nestabilios geopolitinės situacijos Lietuvos kaimynystėje slėptuvės, turinčios apsaugoti gyventojų sveikatą ir gyvybę karo, ekstremalios ir žmonių sveikatai pavojingos situacijos metu, turi tapti prieinamos visiems, o ne tik išrinktiesiems. Įstatymo projekte siūloma numatyti, kad ekstremaliųjų situacijų metu visi gyventojai nuo jų gyvybei ar sveik ...

Close